855-342-8694

pitchstone

Dört yıl öncesine kadar, Türkiye’deki iletişim fakülteleri ‘yeni medya’ mezunlarına sahip değildi. Dijital devrim, her şeyi değiştirirken iletişim...

Dosya

4302395552

İnternet devriminin gazetecilik üzerindeki etkileri habercilik etrafında yoğunlaşıyor. Oysa gazetecilik habercilikten ibaret değil. Bu dosyada...

2049372814

2078547893

Umberto Eco’nun da hınzırca belirttiği gibi elinizden düşmeyen telefonlara, tabletlere bakıp da kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın. Basılı...

3035482550

228-831-4500

Türkiye’de gazetecilik alanları düşünüldüğünde; sorunları eğlencesinden daha az gibi görünen sektörlerden biri de spor medyası. Kendi içinde farklı...

Son İçerikler

3178497774

6815259677

Gazetecilerin oylanacağı bir site, medyanın güvenilirliği açısından bir ölçüt olabilir mi? Bu girişim Trump örneğinde olduğu gibi basın mesuplarını...

5405012507

(941) 752-3563

Tüm olumsuzluklara rağmen umudunu kaybetmeden mesleğini yapmanın gayreti içindeki yeni nesil gazeteciler, işlerinin hiç de kolay olmadığını biliyor...

clearing nut

312-322-9583

Apoyevmatini Türkiye’de yayın hayatına devam eden tek, günlük Rum gazetesi. Mihail Vasiliadis, ofissiz kaldığı 2014’ten beri gazeteyi evinde...

Haberler mailinize gelsin!